فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:307,088

کاربران حاضر:235

 
 

2 خواب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374367 ازگل آپارتمان اجاره 120 2 1,000,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374494 سعادت آباد آپارتمان اجاره 103 2 1,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374492 شهرک غرب دفتر کار اجاره 100 2 1,000,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374484 شهرزیبا آپارتمان اجاره 121 2 500,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374482 شهرک غرب دفتر کار اجاره 107 2 600,000,000ریال 62,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374481 طرشت آپارتمان اجاره 120 2 700,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374475 ستاری شمال دفتر کار اجاره 120 2 1,200,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374472 اشرفی اصفهانی دفتر کار اجاره 80 2 1,500,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374462 اشرفی اصفهانی آپارتمان اجاره 110 2 250,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374460 شهرزیبا آپارتمان اجاره 125 2 200,000,000ریال 18,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374458 باغ فیض آپارتمان اجاره 71 2 200,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374457 جنت آباد آپارتمان اجاره 83 2 250,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374355 فاطمی آپارتمان اجاره 85 2 1,100,000,000ریال 18,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374350 یوسف اباد آپارتمان اجاره 147 2 1,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374335 صدر دفتر کار اجاره 108 2 1,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374317 داراباد آپارتمان اجاره 105 2 700,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374315 یخچال آپارتمان اجاره 75 2 800,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374313 میدان هروی آپارتمان اجاره 65 2 400,000,000ریال 16,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374312 پارک ساعی دفتر کار اجاره 70 2 500,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374309 گاندی دفتر کار اجاره 100 2 500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374304 کردستان جنوب دفتر کار اجاره 100 2 350,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374299 سهروردی دفتر کار اجاره 186 2 300,000,000ریال 40,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374298 کلیم کاشانی آپارتمان اجاره 85 2 150,000,000ریال 19,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374297 سیدخندان آپارتمان اجاره 115 2 700,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374292 دزاشیب آپارتمان اجاره 140 2 500,000,000ریال 55,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374189 ازگل آپارتمان اجاره 120 2 1,000,000,000ریال 35,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374177 فاطمی آپارتمان اجاره 85 2 1,100,000,000ریال 18,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374172 یوسف اباد آپارتمان اجاره 147 2 1,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374157 صدر دفتر کار اجاره 108 2 1,000,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374139 داراباد آپارتمان اجاره 105 2 700,000,000ریال 45,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374137 یخچال آپارتمان اجاره 75 2 800,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374135 میدان هروی آپارتمان اجاره 65 2 400,000,000ریال 16,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374134 پارک ساعی دفتر کار اجاره 70 2 500,000,000ریال 80,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374131 گاندی دفتر کار اجاره 100 2 500,000,000ریال 50,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374126 کردستان جنوب دفتر کار اجاره 100 2 350,000,000ریال 36,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29