فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:294,499

کاربران حاضر:251

 
 

2 تا 2,5 ميليون

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
230549 چهارراه قصر آپارتمان فروش 74 1 1,850,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230423 شهران مستغلات فروش 52 1 20,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230423 شهران مستغلات فروش 104 2 20,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
230423 شهران مستغلات فروش 0 20,000,000ریال 1395/12/25 ادامه
229609 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 675,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
229605 تهرانپارس آپارتمان فروش 70 2 1,500,000,000ریال 21,400,000ریال 1395/12/24 ادامه
230148 شریعتی آپارتمان فروش 74 1 1,850,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230127 تهرانپارس آپارتمان فروش 57 1 1,254,000,000ریال 22,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230175 سبلان آپارتمان فروش 64 1 1,600,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/24 ادامه
230173 نظام آباد آپارتمان فروش 47 1 1,150,000,000ریال 24,400,000ریال 1395/12/24 ادامه
230159 خواجه نظام الملک آپارتمان فروش 44 1 1,078,000,000ریال 24,500,000ریال 1395/12/24 ادامه
229014 تهرانپارس آپارتمان فروش 76 2 1,600,000,000ریال 23,800,000ریال 1395/12/22 ادامه
228984 جردن مغازه فروش 18 600,000,000ریال 20,000,000ریال 1395/12/22 ادامه
228806 تهرانپارس تجاري-اداري فروش 62 1,550,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228782 نارمک آپارتمان فروش 72 1 1,728,000,000ریال 24,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228656 تهرانپارس تجاري-اداري فروش 40 1 1,000,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228650 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 675,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/21 ادامه
228278 ستارخان آپارتمان فروش 60 1 1,350,000,000ریال 22,500,000ریال 1395/12/19 ادامه
228232 تهرانپارس آپارتمان فروش 63 1 1,386,000,000ریال 22,000,000ریال 1395/12/19 ادامه
227756 شهران آپارتمان فروش 100 2 2,150,000,000ریال 21,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227168 انقلاب تجاري-اداري فروش 114 3 2,800,000,000ریال 24,500,000ریال 1395/12/18 ادامه
227227 تهرانپارس آپارتمان فروش 44 1 1,100,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/17 ادامه
226764 ستارخان آپارتمان فروش 60 1 1,350,000,000ریال 22,500,000ریال 1395/12/16 ادامه
226331 تهرانپارس آپارتمان فروش 72 1 1,656,000,000ریال 23,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226317 تهرانپارس آپارتمان فروش 72 2 1,800,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/15 ادامه
226258 تهرانپارس آپارتمان فروش 110 2 2,600,000,000ریال 23,600,000ریال 1395/12/15 ادامه
225887 شهران آپارتمان فروش 45 2 2,375,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225887 شهران آپارتمان فروش 300 2,375,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225887 شهران آپارتمان فروش 0 2,375,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/14 ادامه
225284 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 2 1,300,000,000ریال 21,600,000ریال 1395/12/11 ادامه
224718 تهرانپارس تجاري-اداري فروش 40 1 850,000,000ریال 21,200,000ریال 1395/12/10 ادامه
223615 تهرانپارس آپارتمان فروش 100 2 2,500,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223483 تهرانپارس آپارتمان فروش 50 1 1,200,000,000ریال 24,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223478 نارمک آپارتمان فروش 64 1 1,600,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/08 ادامه
223233 شهران آپارتمان فروش 60 2 1,500,000,000ریال 25,000,000ریال 1395/12/07 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29