فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:306,757

کاربران حاضر:236

 
 

2 تا 2,5 ميليون

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
359660 نظام آباد تجاري-اداري فروش 130 2 2,990,000,000ریال 23,000,000ریال 1396/10/25 ادامه
357765 شهران آپارتمان فروش 60 1 1,500,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357757 شهران آپارتمان فروش 68 1 1,500,000,000ریال 22,058,820ریال 1396/10/19 ادامه
357681 سبلان آپارتمان فروش 50 1 1,200,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/10/19 ادامه
357185 شهران آپارتمان فروش 73 1 1,752,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/10/18 ادامه
357158 سبلان آپارتمان فروش 41 1 890,000,000ریال 21,707,320ریال 1396/10/18 ادامه
356842 شهران آپارتمان فروش 68 1 1,600,000,000ریال 23,529,410ریال 1396/10/17 ادامه
356764 پاسداران آپارتمان فروش 135 3 2,500,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/10/17 ادامه
356390 جنت آباد دفتر کار فروش 130 2 3,000,000,000ریال 23,076,920ریال 1396/10/16 ادامه
355382 خسروجنوبی وشمالی دفتر کار فروش 85 1 1,800,000,000ریال 21,176,470ریال 1396/10/13 ادامه
354942 شمیران نو آپارتمان فروش 60 1,200,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/10/11 ادامه
354902 تهرانپارس آپارتمان فروش 40 1 850,000,000ریال 21,250,000ریال 1396/10/11 ادامه
354549 شهران آپارتمان فروش 75 1 1,500,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
354165 شهران آپارتمان فروش 85 2 2,040,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/10/10 ادامه
351619 سبلان آپارتمان فروش 50 1 1,200,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/10/04 ادامه
351329 دربند آپارتمان فروش 120 2 2,600,000,000ریال 21,666,670ریال 1396/10/02 ادامه
351101 سبلان آپارتمان فروش 41 1 890,000,000ریال 21,707,320ریال 1396/09/30 ادامه
350260 بلوار تعاون پيش فروش فروش 130 3 2,860,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
350235 بلوار تعاون پيش فروش فروش 120 3 2,640,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/09/28 ادامه
349172 شهران آپارتمان فروش 90 2 2,250,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/09/26 ادامه
348708 خواجه نظام الملک آپارتمان فروش 37 1 900,000,000ریال 24,324,320ریال 1396/09/25 ادامه
348595 تهران ویلآ آپارتمان فروش 105 2 2,300,000,000ریال 21,904,760ریال 1396/09/25 ادامه
347208 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 2 1,200,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
347130 شمیران نو آپارتمان فروش 55 2 1,300,000,000ریال 23,636,360ریال 1396/09/21 ادامه
347125 سبلان آپارتمان فروش 50 1 1,200,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/09/21 ادامه
346456 شهران آپارتمان فروش 71 2 1,704,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
346435 شهران آپارتمان فروش 68 2 1,650,000,000ریال 24,264,710ریال 1396/09/19 ادامه
346114 سبلان آپارتمان فروش 41 1 890,000,000ریال 21,707,320ریال 1396/09/19 ادامه
345998 جنت آباد آپارتمان فروش 0 25,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
345996 شهران آپارتمان فروش 0 25,000,000ریال 1396/09/19 ادامه
344982 شهران آپارتمان فروش 68 1 1,650,000,000ریال 24,264,710ریال 1396/09/18 ادامه
344258 شهران آپارتمان فروش 120 3 2,760,000,000ریال 23,000,000ریال 1396/09/14 ادامه
344014 شهران آپارتمان فروش 75 1 1,875,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/09/14 ادامه
343671 شهران آپارتمان فروش 100 2 2,000,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/09/13 ادامه
343508 شهران پيش فروش فروش 78 2 1,560,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/09/13 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29