فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:305,599

کاربران حاضر:317

 
 

2 تا 2,5 ميليون

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
339103 شهران آپارتمان فروش 90 2 2,250,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/30 ادامه
339102 شهران آپارتمان فروش 75 1 1,875,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/30 ادامه
338890 سردارجنگل دفتر کار فروش 60 1 1,500,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/29 ادامه
338869 جنت آباد آپارتمان فروش 54 1 1,350,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/29 ادامه
338854 شهران آپارتمان فروش 68 1 1,700,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/29 ادامه
338361 بلوار تعاون پيش فروش فروش 100 2 2,200,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
338345 برق آلستوم آپارتمان فروش 90 2 350,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/08/27 ادامه
337768 چهارراه قصر آپارتمان فروش 74 1 1,850,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337709 انقلاب تجاري-اداري فروش 93 2 2,325,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337694 شهران پيش فروش فروش 95 2 1,900,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337664 نظام آباد آپارتمان فروش 60 2 1,200,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337642 بلوار تعاون پيش فروش فروش 110 3 2,420,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
337612 بلوار تعاون پيش فروش فروش 105 2 2,310,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336971 بلوار تعاون پيش فروش فروش 115 3 2,530,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336967 بلوار تعاون پيش فروش فروش 130 3 2,860,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336966 بلوار تعاون پيش فروش فروش 125 3 2,750,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/25 ادامه
336903 جهان ارا آپارتمان فروش 115 2 300,000,000ریال 23,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336935 بلوار تعاون پيش فروش فروش 120 3 2,640,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/24 ادامه
336456 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 2,100,000,000ریال 24,705,880ریال 1396/08/24 ادامه
336456 هفت تیر آپارتمان فروش 85 2 2,100,000,000ریال 24,705,880ریال 1396/08/23 ادامه
335873 شهران آپارتمان فروش 68 1 1,700,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335836 نارمک آپارتمان فروش 85 2 2,100,000,000ریال 24,705,880ریال 1396/08/23 ادامه
335824 خواجه نظام الملک آپارتمان فروش 62 2 1,550,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/23 ادامه
335371 شهران آپارتمان فروش 105 2 2,100,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335019 شهر زیبا آپارتمان فروش 0 25,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
335016 تهرانپارس آپارتمان فروش 0 20,000,000ریال 1396/08/21 ادامه
334084 شهران آپارتمان فروش 80 2 2,000,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334093 حکیم آپارتمان فروش 111 2 2,775,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/17 ادامه
334089 شهران آپارتمان فروش 70 1 1,650,000,000ریال 23,571,430ریال 1396/08/17 ادامه
333083 شهران آپارتمان فروش 300 4 7,500,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/08/16 ادامه
330619 بلوار تعاون پيش فروش فروش 155 3 3,410,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330583 بلوار تعاون پيش فروش فروش 150 3 3,300,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
330295 جنت آباد آپارتمان فروش 0 25,000,000ریال 1396/08/10 ادامه
329716 بلوار تعاون پيش فروش فروش 135 3 2,970,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
329711 بلوار تعاون پيش فروش فروش 140 3 3,080,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/08/09 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29