فروش آپارتمان اکازیون در یوسف آباد
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:301,361

کاربران حاضر:261

 
 

2 تا 2,5 ميليون

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
279605 نظام آباد آپارتمان فروش 53 1 1,280,000,000ریال 24,150,940ریال 1396/04/28 ادامه
278774 نظام آباد تجاري-اداري فروش 130 2 2,990,000,000ریال 23,000,000ریال 1396/04/27 ادامه
277236 سبلان آپارتمان فروش 48 1 1,000,000,000ریال 20,833,330ریال 1396/04/25 ادامه
277104 سبلان آپارتمان فروش 44 1 23,000,000ریال 1396/04/25 ادامه
276455 سبلان آپارتمان فروش 52 1 1,100,000,000ریال 21,153,850ریال 1396/04/22 ادامه
276454 نظام آباد آپارتمان فروش 84 2 2,100,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
276417 نظام آباد آپارتمان فروش 50 1 1,250,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/22 ادامه
275788 شهران آپارتمان فروش 100 2 2,200,000,000ریال 22,000,000ریال 1396/04/21 ادامه
275051 بزرگراه رسالت آپارتمان فروش 62 1 1,550,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/20 ادامه
275039 نظام آباد آپارتمان فروش 60 2 1,450,000,000ریال 24,166,670ریال 1396/04/20 ادامه
275038 تهرانپارس آپارتمان فروش 61 2 1,450,000,000ریال 23,770,490ریال 1396/04/20 ادامه
274348 اتوبان باقری آپارتمان فروش 47 1 1,000,000,000ریال 21,276,600ریال 1396/04/19 ادامه
274321 تهرانپارس آپارتمان فروش 69 1 1,720,000,000ریال 24,927,540ریال 1396/04/19 ادامه
273210 نظام آباد آپارتمان فروش 97 2 23,500,000ریال 1396/04/18 ادامه
272592 شهر زیبا پيش فروش فروش 94 2 2,350,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/15 ادامه
271994 تهرانپارس آپارتمان فروش 50 1 1,200,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
271226 شهران آپارتمان فروش 41 2 1,025,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/13 ادامه
270389 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 43 1 1,075,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/10 ادامه
270389 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 48 1,075,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/10 ادامه
270385 شهران آپارتمان فروش 71 2 1,668,500,000ریال 23,500,000ریال 1396/04/10 ادامه
268910 شمیران نو آپارتمان فروش 83 1 1,790,000,000ریال 21,566,270ریال 1396/04/03 ادامه
268876 شریعتی آپارتمان فروش 74 1 1,850,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268818 مجیدیه جنوبی آپارتمان فروش 65 2 1,600,000,000ریال 24,615,380ریال 1396/04/03 ادامه
268711 امیر آباد تجاري-اداري فروش 70 3 50,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268793 نظام آباد آپارتمان فروش 32 1 640,000,000ریال 20,000,000ریال 1396/04/03 ادامه
268082 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 1 1,400,000,000ریال 23,300,000ریال 1396/04/01 ادامه
268035 تهرانپارس آپارتمان فروش 75 1 1,800,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
268034 تهرانپارس آپارتمان فروش 60 2 1,300,000,000ریال 21,600,000ریال 1396/04/01 ادامه
268030 تهرانپارس آپارتمان فروش 75 1 1,725,000,000ریال 23,000,000ریال 1396/04/01 ادامه
267465 نظام آباد آپارتمان فروش 67 2 1,675,000,000ریال 25,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267452 امیر آباد آپارتمان فروش 90 2 2,160,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267329 امیر آباد آپارتمان فروش 85 2 2,040,000,000ریال 24,000,000ریال 1396/03/31 ادامه
267163 سبلان آپارتمان فروش 65 1 1,462,500,000ریال 22,500,000ریال 1396/03/31 ادامه
266078 نظام آباد آپارتمان فروش 55 1 1,200,000,000ریال 21,818,180ریال 1396/03/29 ادامه
265348 شهران آپارتمان فروش 80 2 20,000,000ریال 1396/03/28 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29