فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:510,232

کاربران حاضر:251

 
 

1 خواب

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
374371 تجریش دفتر کار فروش 45 1 11,250,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374531 پونک آپارتمان فروش 53 1 4,929,000,000ریال 93,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374530 اشرفی اصفهانی آپارتمان فروش 62 1 4,650,000,000ریال 75,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374526 سردارجنگل آپارتمان فروش 58 1 4,500,000,000ریال 77,586,210ریال 1396/12/27 ادامه
374502 شهران مستغلات فروش 57 1 10,000,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374490 جنت آباد آپارتمان فروش 51 1 3,800,000,000ریال 74,509,800ریال 1396/12/27 ادامه
374486 شهران آپارتمان فروش 55 1 3,850,000,000ریال 70,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374485 شهران آپارتمان فروش 61 1 3,200,000,000ریال 52,459,020ریال 1396/12/27 ادامه
374362 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 4,290,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374357 توانیر دفتر کار فروش 103 1 11,330,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374346 پلیس دفتر کار فروش 57 1 1,500,000,000ریال 26,315,790ریال 1396/12/27 ادامه
374342 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 50 1 2,550,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374333 صدر دفتر کار فروش 80 1 9,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374333 صدر دفتر کار فروش 90 1 9,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/27 ادامه
374389 فاطمی مستغلات فروش 85 1 40,000,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374381 ملاصدرا دفتر کار فروش 70 1 5,900,000,000ریال 84,285,710ریال 1396/12/26 ادامه
374268 ولی عصرتاعباس آباد دفتر کار فروش 80 1 1396/12/26 ادامه
374203 ملاصدرا دفتر کار فروش 70 1 5,900,000,000ریال 84,285,710ریال 1396/12/26 ادامه
374193 تجریش دفتر کار فروش 45 1 11,250,000,000ریال 250,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374090 ولی عصرتاعباس آباد دفتر کار فروش 80 1 1396/12/26 ادامه
374184 کاشانک آپارتمان فروش 66 1 4,290,000,000ریال 65,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374211 فاطمی مستغلات فروش 85 1 40,000,000,000ریال 1396/12/26 ادامه
374179 توانیر دفتر کار فروش 103 1 11,330,000,000ریال 110,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374168 پلیس دفتر کار فروش 57 1 1,500,000,000ریال 26,315,790ریال 1396/12/24 ادامه
374164 کلیم کاشانی آپارتمان فروش 50 1 2,550,000,000ریال 51,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374155 صدر دفتر کار فروش 80 1 9,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374155 صدر دفتر کار فروش 90 1 9,600,000,000ریال 120,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373958 هفت تیر دفتر کار فروش 80 1 8,000,000,000ریال 100,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374064 بهبودی دفتر کار فروش 89 1 22,000,000,000ریال 247,191,010ریال 1396/12/24 ادامه
373951 عباس آبادبهشتی دفتر کار فروش 90 1 7,110,000,000ریال 79,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
373949 دبستان آپارتمان فروش 48 1 2,200,000,000ریال 45,833,330ریال 1396/12/24 ادامه
373946 پلیس آپارتمان فروش 60 1 1,800,000,000ریال 30,000,000ریال 1396/12/24 ادامه
374039 سعادت آباد آپارتمان فروش 60 1 5,900,000,000ریال 98,333,330ریال 1396/12/24 ادامه
374018 بلوارفردوس آپارتمان فروش 37 1 3,550,000,000ریال 95,945,950ریال 1396/12/24 ادامه
374017 جنت آباد آپارتمان فروش 57 1 3,000,000,000ریال 52,631,580ریال 1396/12/24 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29