فروش مغازه در جمهوری - باستان
جستجوی موضوعی
 
مناطق شهری
 
تبلیغات
 
جستجوی تصادفی

 
 
پیوندها
 
آمار سایت
تعداد بازدید:2,127,484

کاربران حاضر:1302

 
 

جستجو املاک تهران

 
تعداد رکورد یافت شده : 1000
کد محله نوع قرارداد زیربنا خواب مبلغ کل / رهن قیمت هر متر / اجاره تاريخ شرح
427960 پونک آپارتمان اجاره 67 2 950,000,000ریال 11,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427942 برق آلستوم آپارتمان اجاره 70 1 1,500,000,000ریال 3,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427933 جنت آباد آپارتمان اجاره 65 2 680,000,000ریال 23,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427912 بلوارفردوس آپارتمان اجاره 50 1 200,000,000ریال 20,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427910 بلوارفردوس آپارتمان اجاره 58 1 350,000,000ریال 16,500,000ریال 1397/10/25 ادامه
427908 آیت الله کاشانی آپارتمان اجاره 65 2 250,000,000ریال 22,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427902 بلوارفردوس آپارتمان اجاره 50 1 200,000,000ریال 17,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427899 پیامبر آپارتمان اجاره 70 1 300,000,000ریال 22,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427977 فاطمی آپارتمان اجاره 55 1 500,000,000ریال 25,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427974 دروس آپارتمان اجاره 65 2 700,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427972 امیرآباد آپارتمان اجاره 64 2 500,000,000ریال 25,000,000ریال 1397/10/25 ادامه
427682 شهران آپارتمان اجاره 53 1 700,000,000ریال 11,000,000ریال 1397/10/24 ادامه
427680 بلوارفردوس آپارتمان اجاره 67 2 700,000,000ریال 6,000,000ریال 1397/10/24 ادامه
427663 امیرآباد آپارتمان اجاره 60 2 200,000,000ریال 20,000,000ریال 1397/10/24 ادامه
427662 اقدسیه آپارتمان اجاره 60 1 300,000,000ریال 25,000,000ریال 1397/10/24 ادامه
427657 شهران آپارتمان اجاره 55 2 200,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/10/24 ادامه
427655 باغ فیض آپارتمان اجاره 60 1 400,000,000ریال 11,000,000ریال 1397/10/24 ادامه
427465 کاشانک آپارتمان اجاره 70 1 1,000,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/10/23 ادامه
427463 دروس آپارتمان اجاره 65 1 500,000,000ریال 33,000,000ریال 1397/10/23 ادامه
427454 دبستان آپارتمان اجاره 55 1 500,000,000ریال 10,000,000ریال 1397/10/23 ادامه
427427 آیت الله کاشانی آپارتمان اجاره 63 2 500,000,000ریال 18,000,000ریال 1397/10/23 ادامه
427426 شهرزیبا آپارتمان اجاره 60 2 500,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/10/23 ادامه
427406 امیرآباد آپارتمان اجاره 65 2 250,000,000ریال 22,000,000ریال 1397/10/23 ادامه
427280 سهروردی آپارتمان اجاره 70 1 3,500,000,000ریال 25,000,000ریال 1397/10/22 ادامه
427136 دبستان آپارتمان اجاره 50 1 200,000,000ریال 16,000,000ریال 1397/10/22 ادامه
427122 سازمان آب آپارتمان اجاره 50 1 200,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/10/22 ادامه
427212 جمشیدیه آپارتمان اجاره 65 1 700,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/10/20 ادامه
427194 داراباد آپارتمان اجاره 50 1 500,000,000ریال 12,000,000ریال 1397/10/20 ادامه
427191 ولنجک آپارتمان اجاره 53 1 1,000,000,000ریال 30,000,000ریال 1397/10/20 ادامه
427180 شهران آپارتمان اجاره 70 2 500,000,000ریال 13,000,000ریال 1397/10/20 ادامه
427170 باغ فیض آپارتمان اجاره 68 1 800,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/10/20 ادامه
427167 سعادت آباد آپارتمان اجاره 60 1 850,000,000ریال 20,000,000ریال 1397/10/20 ادامه
427155 سعادت آباد آپارتمان اجاره 60 1 300,000,000ریال 26,500,000ریال 1397/10/20 ادامه
426920 بلوارفردوس آپارتمان اجاره 67 2 650,000,000ریال 12,000,000ریال 1397/10/19 ادامه
426917 صادقیه آپارتمان اجاره 70 1 450,000,000ریال 15,000,000ریال 1397/10/19 ادامه
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29